Den 17-18 november höll FOMU, nätverket för museer som bedriver forskning, sitt första större möte på Jamtli. Dryga 40 medlemmar slöt upp för att diskutera förutsättningar för att bedriva forskning vid museer och berätta om pågående forskningsprojekt.

Att få träffas och utbyta erfarenheter är viktigt för att vi ska kunna dra lärdom av varandra och för att arbeta gemensamt med övergripande utvecklingsfrågor. Dagarna innehöll viktiga diskussioner om de förutsättningar som behövs för att vi ska kunna bedriva forskning, så som samarbeten inom och utom museisektorn och frågor om extern finansiering av forskningen. En viktig fråga är också hur vi säkerställer att vi förmedlar våra forskningsresultat både i vetenskapliga publikationer och genom de populärvetenskapliga kommunikationskanaler som vi på museerna fogar över.

Att vi delar många gemensamma erfarenheter och utmaningar med norska museer var tydligt när Hanna Mellemsether från FOMU:s motsvarighet i Norge gav ett inspirerande föredrag. I Norge finns ett fastare och mer organiserat samarbete mellan forskare anställda vid museer. De har grundligt inventerat de behov som forskare vid museer anser finns och arbetar med att möta dessa behov. Vi har mycket att lära av deras kurser och strategiska arbete för att utveckla forskningen vid museer. Vi ser fram emot ett fortsatt utbyte med våra norska kollegor.

Adriana Muñoz från Världskulturmuseet visade att vi har ett stort behov av att fortsätta ställa frågor till våra samlingar. Hon gav intressanta exempel på hur våra samlingar aldrig kan betraktas som färdiga, och hur de kan vara ständigt aktuella i vårt samhälle.

Ett uppskattat inslag var också den speed-lecturing där 10 av nätverkets medlemmar presenterade sin forskning. Under tio minuter sammanfattade de sina huvudresultat i avslutade projekt eller presenterade kommande forskning. Här fick vi lyssna på så disparata ämnen som tolkningar av moderna konsumtionsdagböcker, insamling av kåklåtar och museipedagogisk professionsutveckling. Det är uppenbart att den forskning som sker vid museer innefattar en stor bredd, och så måste gör för att kunna möta museers behov. Vi behöver både en forskning som för ämneskunskaper framåt, och en forskning som ger oss verktyg att bättre förstå vår egen verksamhet.

Nu kommer styrelsen att arbeta vidare med alla de spännande idéer som kom fram under mötet. Vill ni följa med i vad som händer inom nätverket framöver så följ FOMU på Facebook eller kontakta Cecilia Bygdell (cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se) för att komma med på maillistan.