Filmhuset
Filmhuset. Foto Mark Standley

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har blivit medlemmar i Sveriges Museer. Med
medlemskapet kommer också ett erbjudande till de andra medlemmarnas anställda.
Svenska filminstitutet har valt att från i höst ge de museianställda med
Sveriges Museer-kort fria besök på Cinemateket. Man tipsar också medlemmarna om
sina omfattande arkiv.

– Svenska Filminstitutet har i uppdrag att utföra den svenska
filmpolitiken. I denna roll är vi en unik organisation på så sätt att vi
ansvarar för en kulturyttring oavsett kontext – som näring, konst och
kulturarv. Det är i den senare rollen, av oss kallat Filmarvsverksamheten, vi
ser en naturlig tillhörighet hos Sveriges Museer säger Mathias Rosengren, chef
för Filmarvet

Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra Svenska filminstitutets
samlingar och levandegöra filmhistorien och därmed bidra till ett ökat intresse
för filmhistorien och för filmen som konstform. I Filmhusets biografer i
Stockholm visar Cinemateket 400 filmer per år, både analoga och digitala
kopior. Dessa filmer kommer både från Filminstitutets egna arkiv och från
filmarkiv runt om i världen. Från och med i höst kan medlemmar i Sveriges Museer
lösa ut sin biljett i foajéns biljettkassa vid uppvisandet av sitt medlemskort
från Sveriges Museer.

Filmhuset ligger vid Gärdet i Stockholm, Borgvägen 1 och 3. Här hittar du
också Sveriges enda specialbibliotek om film. I dess samlingar finns
information om filmen som industri, konstart och kulturyttring.

För program se www.cinemateket.se. För biblioteket www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/biblioteket/