Boka in fredagen 19 oktober för en heldagskonferens på Nordiska museet.

Information i pdf.

En konferens för att diskutera etiska frågor i samband med gallring i samlingar och skapa riktlinjer för svenska museer.

Centralmuseernas samarbetsråd och Nordiska museet i samverkan med Riksförbundet Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet bjuder in till en konferens för att diskutera etiska frågor i samband med gallring i samlingar och skapa ett första utkast av riktlinjer för svenska museer.

Vi kommer att ta del av erfarenheterna från Museums Associations Toolkit i Storbritannien, gallringsarbete vid museer i Nederländerna, orientera oss i tillämpningen av ICOMs etiska regler. Tillsammans diskuterar vi aktuella etiska frågeställningar kring gallring.

Ett urval av fallstudier kommer att presenteras så om du har ett konkret exempel på gallring där en svår eller intressant etisk fråga har dykt upp kan du få chansen att dela med dig av det och få frågan diskuterad under konferensen.

Mer information och anmälansformulär hittar du via Nordiska museets webbplats från och med 3 september.

För ytterligare frågor kontakta Eva Stengård på Naturhistoriska riksmuseet.

Bild: Resterna av korvetten Norrköping.
Foto: Karin Hermerén