I och med antagandet av den europeiska kulturagendan 2007 inleddes ett nytt kapitel för kultursamarbetet på EU-nivå. För första gången uppmanades alla partner – EU-institutioner, medlemsstater och det civila samhället på kulturområdet – att samla sina insatser för att nå gemensamt fastställda mål, som stöddes av rådet:

  • Främja kulturell mångfald och interkulturell dialog.
  • Främja kulturen som en drivkraft för kreativitet.
  • Främja kulturen som ett väsentligt inslag i unionens internationella förbindelser.

 

I en rapport från EU-kommissionen granskas de framsteg som har gjorts på EU-nivå och nationell nivå för att nå agendans mål. Rapporten hittar du här.

Länk till EU-kommissionens webbplats där rapporten presenteras hittar du här.