I februari skrev Sveriges Museers generalsekreterare Gunnar Ardelius och ordförande Niklas Cserhalmi en debattartikel i Svenska Dagbladet om vikten av att skydda det svenska kulturarvet i den svenska beredskapen. I artikeln listades sju viktiga insatser för att ge museerna och kulturarvet skydd, varav en var att införa ett kulturskyddsråd och låta det ledas av Riksantikvarieämbetet.

Nu ser vi att regeringen tar initiativ till ett nationellt kulturskyddsråd med uppgift att samordna skyddet av det svenska kulturarvet. Regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utreda formerna för detta, och sedan återrapportera i augusti.

- Det är mycket glädjande att se att regeringen prioriterar skyddet av det svenska kulturarvet, och att det görs i en snabb process, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer.

 

Läs nyheten om kulturskyddsrådet: Nytt råd ska rädda kulturarvet om det blir krig (dn.se) >>

Läs debattartikeln: "Oansvarigt" Ingen beredskap skydda kulturen i krig (svd.se) >>