https://pixabay.com/sv/photos/arbete/?Snart är 2018 till ända, ett händelserikt år då de svenska museerna fortsatt varit välbesökta och eftertraktade. Året har mycket präglats av valet och den politiska diskussionen. 2018 är också märkesår för den svenska demokratin. Det är i dagarna 100 år sedan riksdagen fattade beslut om allmän och lika rösträtt. Just demokratifrågan kommer vi från Sveriges Museer att lyfta tydligt i vår framtids- och demokratisatsning under det kommande året.

Nu väntar 2019, bland annat med museernas vårmöte i Östersund på temat Älskade museum. Under vårmötet och i andra sammanhang fortsätter vi lyfta fram museernas möjligheter och utmaningar.

Till sist ett stort tack till alla som vi haft möjlighet att samverka med och möta under året för att utveckla och stärka de svenska museernas roll och position.

Maria Jansén
Ordförande Sveriges Museer

Mats Persson
Generalsekreterare Sveriges Museer