ettan_julgranskulor

Vilket händelserikt år vi har haft! Fortsatt debatt om museirollen, efterfrågade och välbesökta museer, besöksrekord på museernas vårmöte, en samlad kulturarvspolitik och en lag för museer.

Men de sista månaderna har vi också alla skakats av #Metoo-uppropen. De hörs i alla branscher, även vår egen. Det är nu viktigt att tydliggöra de strukturer som möjliggör sexism och trakasserier för att skapa en verklig förändring som varar. Här är en öppen dialog en nyckel. Museerna har också en angelägen uppgift i att se över de egna berättelserna för att kritiskt granska de eventuella normer och strukturer som förmedlas.

Nu väntar 2018 med bl.a. museernas vårmöte i Malmö på temat Ekonomi och politik - räkna med museerna!  På vårmötet och i andra sammanhang kommer vi att lyfta fram museernas möjligheter och utmaningar.

Till sist ett stort tack till alla som vi haft möjlighet att samverka med och möta under året för att utveckla och stärka de svenska museernas roll och position.

God Jul och Gott Nytt År!

önskar

Maria Jansén Mats Persson
ordförande Sveriges Museer generalsekreterare Sveriges Museer