Den 10 september 1921, var det första gången kvinnor kunde gå och rösta. Museerna kan skildra den historien eftersom vi samlat in föremål, berättelser och erfarenheter från före och efter när Sverige blev en demokrati. Utan museernas kunskapsskatt i sina samlingar hade vi inte kunnat visa samhällets utveckling vid den tidpunkten och hur det har lett fram till dagens samhälle.

Museerna i Sverige fortsätter sin insamling av händelser för att kunna spegla samhället. Museerna blickar bakåt för att komma framåt. Nu pågår bland annat insamling av erfarenheter och föremål från tiden under pandemin för att öka lärdomarna och spegla vår nutid. Samtidigt pågår ett intensivt digitaliseringsarbete som är viktigare än någonsin för besökare, forskning och lärande. Hela 216 miljoner människor tog del av museernas innehåll digitalt under 2020 trots ett ytterst bekymmersamt tillstånd för hela samhället. Det visar behovet av museernas innehåll.

Idag firar vi demokratin 100 år genom att påminna om vikten av museernas roll för demokratin.

Idag firar vi demokratin 100 år genom att påminna om vikten av museernas roll för demokratin. Det görs genom utställningar på landets museer, spridning av boken 7 saker museer kan göra för demokratin, samt att lyfta fram vår verktygslåda för demokrati som ni kan hitta på: verktygslada.sverigesmuseer.se.

Genom det vill vi bidra med inspiration och praktisk kunskap om hur museer arbetar demokratistärkande med sina verksamheter som verktyg.

Grattis på demokratidagen!

Vänliga hälsningar

screenshot-2021-09-09-at-10.50.48

Jeanette Gustafsdotter
Generalsekreterare
Sveriges Museer


Lyssna på Sveriges Museers poddserie 100 samtal: