Hanaholmen arrangerar en serie aktuella rundabordssamtal som berör såväl coronakrisens hantering som strategier för att komma ut ur krisen och få samhällena igång på nytt i Sverige och Finland. Den 15 juni var Sveriges Museers generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter i ett samtal om museerna efter krisen.

Medverkande: Generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Muséer
Museichef Kai Kartio, Amos Rex, Helsingfors
Museichef Nina Due, Röhsska – Museum of Design and Craft, Göteborg
Fredrik Andersson, Fotografiska Stockholm, Founding Partner Miltton Sweden, Head of Tech and Politics Miltton Group