Välkommen till Drömmarnas Hus och utdelningen av det internationella pris som
Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling, Museum Horizon årligen delar ut.

2011 års pristagare är Elizabeth Cordova-laO’ chef för Museo Sang Bata Sa Negros, Filippinerna för hennes sätt att med fantasi, konstnärlighet och mångfacetterad kunskap stimulera barn att växa i självtillit och insikt om sina möjligheter att bidra till bevarande av ekologiska och kulturella värden i sin nära omgivning.

Priset delas ut torsdagen den 10 november kl. 15.00 på DRÖMMARNAS HUS Frölichs väg 4, Malmö

Läs inbjudan här