hembygd100Sveriges Hembygdsförbund utropar 2016 till Hembygdens år. I samband med att organisationen firar sitt hundraårsjubileum planeras en rad aktiviteter i hela landet. En viktig målsättning är att locka nya medlemmar och främja bildande av nya hembygdsföreningar.

- Hembygdsrörelsen är en genuin gräsrotsrörelse som hålls samman av ett gemensamt intresse för lokalsamhället, dess historia, miljö och sociala liv. Med Hembygdens år hoppas vi att fler uppmärksammar vår betydelse för det svenska samhället och lockas att engagera sig, säger Birger Svanström, förbundsordförande Sveriges Hembygdsförbund.

Antalet hembygdsföreningar har ökat de senaste åren och uppgår idag till 2 044 med sammanlagt över 450 000 medlemmar. Sveriges Hembygdsförbund ser en ökad aktualitet för rörelsen och kommer under året att driva diskussion om hur hembygdsrörelsen kan utvecklas och bidra till en positiv samhällsutveckling. Kulturarvet är centralt för rörelsens arbete.

- Kulturarvet har förmågan att förena människor med olika bakgrund och erfarenheter. Hembygdsrörelsen samlar kunskap och berättelser om vanliga människors strävan och märkvärdiga liv. Här delar vi erfarenheter med människor från alla världens hörn. Kunskapen om kulturarvet är också central för hur vi bygger ett hållbart samhälle, säger Jan Nordwall.

Jubileet kommer att märkas genom aktiviteter i hela landet. Den 27-28 augusti intar hembygdsrörelsen Skansen i Stockholm, för ett stort arrangemang med skådespel, musik, hantverk och dans. En större satsning på insamling av berättelser från allmänheten genomförs också i samarbete med Nordiska Museet. Temat för insamlingen är mötesplatser i det lokala.

För mer information, kontakta:
Birger Svanström, förbundsordförande Sveriges Hembygdsförbund, 070-531 27 63
Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, jan.nordwall@hembygdsforbundet.se

www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/hembygdensar
www.hembygd.se/aktiviteter

Sveriges Hembygdsförbund utropar 2016 till Hembygdens år med anledning av sitt 100-årsjubileum. Under året kommer landets hembygdsföreningar att bjud in till aktiviteter och många kommer dessutom delta i ett stort arrangemang på Skansen 27-28 augusti 2016. Tillsammans med Nordiska Museet kommer man på webbplatsen www.minnen.se att samla in berättelser på temat Mötesplatser. Materialet blir ett samtidsdokument och alla som vill får bidra med berättelser till insamlingen under hela 2016. På många platser i landet kommer man också anordna berättaraktiviteter där alla som vill får dela med sig av berättelser.
www.hembygd.se/hembygdensar
www.hembygd.se/aktiviteter

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser och värdet av det ideella arbete som våra 450 000 medlemmar utför motsvarar 700 miljoner kronor varje år. Det ideella arbetet är en resurs för lokalsamhällenas utveckling och skapar viktiga mötesplatser.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.