hittahemfoto1Hitta hem är en vandringsutställning om alla tiders fosterbarn. Utställningen produceras under 2011 och visas på Stockholms stadsmuseum jan-april 2012. Därefter kan utställningen bokas för en period om minst tre månader. Utställningen och transporter till och från utställningslokalen är avgiftsfri

Hundratusentals barn har i Sverige haft erfarenheter av barndom på institution eller i andra familjer än den egna. De senaste åren har en rad missförhållanden i den sociala barnavården under 1900-talet uppmärksammats. Utställningen Hitta hem sätter in debatten i ett historiskt sammanhang och lyfter en viktig del ur barnens historieskrivning ur det fördolda. Men med utställningen vill vi också väcka frågor om framtidens barnavård. Hur undviker vi att historien upprepar sig? Vems ansvar är barnen? Initiativet till utställningen kommer ursprungligen från statligt håll, som ett led i den upprättelseprocess som inleddes med Vanvårdsutredningen. Stockholms stadsmuseum har via stiftelsen Allmänna Barnhuset fått uppdraget att bygga utställningen.

Till de fasta delarna av Hitta Hem hör nio moduler, omkring 90 cm breda och 240 cm höga. Varje modul behandlar ett tema, som är återkommande ur barnens vittnesbörd från olika århundraden; de ständiga uppbrotten, ovissheten och längtan efter sammanhang. Upplevelsen av att bära en stämpel, och barnets enastående förmåga att överleva.

I modulerna finns foton, text, dokument och vissa utrymmen för föremål. Genom enskilda levnadsöden, minnen, foton, brev, dagböcker, dokument och föremål speglas barnavårdens historia i Sverige från 1700-talet fram till idag. Stora delar av materialet är hämtat från Allmänna barnhusets mycket omfattande arkiv. Från Allmänna barnhuset i Stockholm ackorderades fosterbarn ut över hela landet.

I arkivet finns bland annat en stor samling brev från barn i fosterhem som skriver till barnhusets ledning och berättar om sina liv hos fosterfamiljerna. På en bildskärm visas åtta ”digitala berättelser”; korta bildsatta historier om och av unga människor idag om livet som familjehemsplacerad. Berättelserna är framtagna i samarbete med verksamheten Unga berättar vid Kulturskolan i Stockholm.

I utställningen kommer läsning att finnas tillgänglig, genom utdrag ur biografiska berättelser av barnhusbarn och fosterbarn, dikter och skönlitterära gestaltningar. I hörsnäckor kan man lyssna till brev och berättelser av fosterbarn från 1800-tal och 1900-tal. I en tionde modul, en fristående ”kunskapscentral”, samlas en mängd föremål och berättelser att både läsa, betrakta och lyssna till.

Via Stockholmskällan (www.stockholmskallan.se) har också en frågelista publicerats som vänder sig till människor med erfarenhet av barnhem eller fosterhem i Stockholm. Frågelistan genererar ett spännande material med enskilda levnadsöden och minnesbilder. Berättelserna kommer att ingå i utställningen, och motsvarande insamlingar kan naturligtvis göras i samband med utställningens visande på varje ny ort.

Utöver de fasta elementen i utställningen finns också utrymme för ett fåtal föremål med lokal förankring. För Stockholms stadsmuseums vidkommande har vi exempelvis valt att sätta samman ett fotoalbum med bilder från barnhem i Stockholm, detta fotoalbum fungerar som en slags förlängning av utställningen som besökaren har möjlighet att ta med sig hem.

Vandringsutställningen Hitta Hem utgår från barnens perspektiv. Glimtar ur deras levnadsöden bär vittnesbörd om saknad och lättnad. Om svek, vrede, längtan och hopp. Om att rymma bort, och om att hitta hem.

Kontaktuppgifter:
Intresseanmälan: info@allmannabarnhuset.se

Mer information:
Eva Windelhed 08–6706078

Informationen ovan som pdf.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.