Riksantikvarieämbetet har nu lämnat in en rapport om de regionala museerna och deras förutsättningar till regeringen.

Rapporten lyfter fram regionmuseerna som ett särskilt museikoncept med funktion som nod för regionens konst, kultur- och naturarv. Regionmuseerna utför både egen verksamhet och främjar hela regionens kulturarvsarbete.

– Det är en otroligt stor förväntan på regionmuseernas verksamhet som finns från samhället och de är alla väl kända och uppskattade i sina regioner, samtidigt som de är små verksamheter med få anställda. Det finns absolut en obalans mellan förväntan och resurser och det är nästan obegripligt att förstå hur de kan fungera så väl trots det, säger utredaren Gunilla Lagnesjö.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida>>