Vi direktsänder från Nordiska museet. Foto Karolina Kristensson.

Vi gör oss beredda på konsekvenserna av att museernas allsidighet och öppenhet nu regleras i lag. Sveriges Museers höstforum direktsänds från Nordiska museet den 29 november kl 13:30–15:15. Titta Live på YouTube eller Facebook och följ samtalet på Twitter och taggen #oppnamuseer.

Man kan delta på plats men antalet platser är begränsat så du behöver höra av dig innan i så fall: mejla oss>>

Den högerextrema tidningen Nya Tider deltog även år på Bokmässan. Under årets politikervecka i Almedalen medverkade Nordiska Motståndsrörelsen. Arrangörerna har i båda fallen fått mycket kritik för sina beslut om att låta dem delta. Finns det en möjlighet för museivärlden att lära sig något av Bokmässan och Almedalen när det handlar om tillgången till demokratiska mötesplatser? Hur agerar vi på lång sikt för att bidra till ett öppet och tolerant Sverige.

Katti_Foto Mattias P Dalquist Stockholmsstadsbibliotek

Höstforum inleds med en spaning från Katti Hoflin (stadsbibliotekarie i Stockholm).

 

Panelen

I panelen: Calle Nathanson (VD, Folkets hus och parker), Ewa Thorslund (GD, Statens medieråd), Britta Söderqvist (sektorschef för museer i Göteborgs stad) samt Johan Hirschfeldt, fd hovrättspresident.

niklas_cserhalmi_small

Moderator är Niklas Cserhalmi från Sveriges Museers styrelse (chef för Arbetets museum).

Höstforum summeras av Maria Jansén och Mats Persson från Sveriges Museer. Redaktör för  sociala medier är Aron Ambrosiani, Nordiska museet.

Ur Museilagen som trädde i kraft den 1 augusti i år:

...4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

5 § Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll...

6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet...

7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Fotografer:
Nordiska museet: Karolina Kristensson
Katti Hoflin: Mattias P Dahlquist, Stockholms stadsbibliotek
Calle Nathanson: Magnus Sandberg
Ewa Thorslund: Anna-Lena Alström
Britta Söderquist: Marie Ullnert
Johan Hirschfeldt: Johan Bergmark