ICOMs etiska regler ska vara ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De finns översatta till svenska och sätter upp en minimistandard för hur du som professionell museianställd ska förhålla dig till olika frågeställningar i ditt arbete. De formulerar också vad  allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på  museerna.

Hittills har över 1000 personer gått ICOMs etikutbildning. Målet är att sprida kunskap om ICOMs etiska regler inom hela museisektorn.

Nu finns ett helt nytt material för kurser om ICOMs etiska regler. Det innehåller 20 fallstudier att diskutera utifrån. Frågeställningarna handlar bland annat om samlingar, pedagogik, uppträdande och organisation.

ICOMs etikutbildning vänder sig till dig som är anställd i musei- och kulturarvssektorn, oavsett bakgrund och yrkesroll. Även styrelseledamöter eller anställda inom offentlig förvaltning med ansvar för museer och kulturarvsfrågor kan gå kursen.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av er till:
Monica Gustafsson, Västarvet, tel: 070-646 12 74, e-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se

Läs mer om utbildningen>>>