Den 5 september är sista dag för anmälan till ICOM:s internationella konferens på Dunkers kulturhus den 21-23 september 2017. Temat är Svåra Saker (Difficult Issues).  Här behandlas museernas nyckelroll i skapandet och uttolkningen av kulturarv.

Why is something remembered and something else forgotten? What is highlighted, what is hidden? What does restrict museums' freedom to act and / or do we restrict ourselves? What are the roles of public and local societies? Are museums prisoners of their own familiar practices and processes?

Arrangörer är ICOM Nord (Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark) och  ICOM Tyskland.

Till konferensens hemsida>>

ICOM (International Council of Museums) verkar för internationellt samarbete och professionell utveckling.