Riksförbundet Sveriges museer och Mångkulturellt centrum i Botkyrka bjuder in till en diskussion om skapandet av ett nätverk kring museer och mångfald.

Inbjudan som pdf

Utifrån vilka perspektiv arbetar museer med frågor kopplade till migration, identitet och konflikter? Hur ser metoderna ut för urval och kvalitetssäkring? Hur fungerar mötesplatsen museet för den integrations- och inkluderingssträvan som formuleras i det demokratiska uppdraget?  Hur hanteras kulturarvet i dag och vad blir det i morgon?  Hur tar vi oss an organisationsutvecklingen internt för att bli effektivare mångfaldsorganisationer?

Det här är några frågor som vi skulle vilja bjuda in till samtal om i ett nätverk. Vi tror att det behövs men att det samtidigt är stora och svåra frågor som kräver kunskap och erfarenhetsutbyte över egna institutionsgränser.

Museer är idag en aktör i samhället som har en roll och alltfler erfarenheter av arbete med att skildra och tolka den kulturella mångfald som skapats genom migration. Sveriges museer och Mångkulturellt centrum vill intensifiera erfarenhetsutbytet och bidra till att utveckla museirollen inom området.

Välkommen till en första nätverksträff:
Onsdag den 14 novermber kl 10.00-15.00
Mångkulturellt centrum i Botkyrka

På programmet:

  • Välkomna, bakgrund
  • Varför är ni här? Kort runda.
  • Varning för ras – visning av ny utställning av Carin Andersson, utställningsansvarig  och Tobias Hübinette, forskare, på MKC
  • Aktuella kunskapsfrågor kopplade till kulturarv och mångfald på MKC.
    Charlotte Hyltén Cavallius, forskningsledare på MKC
  • Arbetsområden för ett nätverk

Anmäl dig till Mångkulturellt centrum här>>>

 

Mångkulturellt centrum arbetar kontinuerligt med att forska och sprida kunskap om olika aspekter av hur etnisk och kulturell mångfald påverkar samhället.  Centret har genom åren genomfört flera kulturpolitiska analyser, varit engagerat i samdok och bedriver genom ett långsiktigt samarbete projekt med Nordiska museet – insamling av självbiografiska berättelser om minnen av migration. Den senaste rapporten som behandlar museiala erfarenheter heter ”Osmos – inkluderingsprocesser i kulturlivet” (2011). Centret är beläget i Fittja, Botkyrka kommun, söder om Stockholm.

15-16 november anordnar Mångkulturellt centrum konferensen ”Att förstå det multirasiala samhället: Kritiska perspektiv på rasifieringsprocesser i Sverige” Konferensen  den den första internationella konferensen på temat ras och vithet i det samtida Sverige. Konferensen sker på Fittja gård och är ett samarbete med Genusvetenskap vid Södertörns högskola.

1 november kl 18.00 inviger Mångkulturellt centrum utställningen ”Varrning för ras – om den svenska vitheten och den framtida svenskheten”.