I november 2018 hölls konferensen som en del av det Europeiska Kulturarvsåret. Under dagen diskuterades frågor om lagens konsekvenser, möjligheter och begränsningar i föredrag, gruppdiskussioner och panelsamtal. Vilka möjligheter finns att hävda lagen när nöden kräver det? Hur förhåller sig museilagen till kommunallagen? Var går gränsen mellan tjänstemän och politiker?

Konferensen arrangerades av Västra Götalandsregionen i samarbete med Förbundet Sveriges Museer och Göteborgs kulturförvaltning, och genomfördes på Göteborgs stadsmuseum.

Moderator Niklas Cserhalmi, chef för Arbetets museum

Anna Rosengren, Förvaltningsdirektör Göteborgs stads kulturförvaltning och Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, hälsar välkomna

Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande, Västra Götalandsregionen, inleder konferensen.

Fredrik Linder, Kulturdepartementet, berättar om museilagen inom ramen för kulturarvspolitiken.

Johan Hirschfeldt, ger en jurists perspektiv på museilagen och dess relation till annan lagstiftning.

Anna Lihammer och Nikos Tsakiridis berättar om Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att följa upp museilagen.

Avslutande panelsamtal kring museilagen utifrån gruppdiskussionernas frågor. Paneldeltagare:

• Mats Persson, Sveriges Museer

• Johan Hirschfeldt, jurist

• Christina Persson, Kungl. biblioteket

• Jonas Walker, Sundsvalls kommun

• Britta Söderqvist, Göteborgs kulturförvaltning

• Louise Andersson, SKL