Under Museernas vårmöte den 15-17 maj presenterade John Armbrecht den rapport som Riksförbundet beställt.

Varje år reser 15 procent av samtliga utländska turister, motsvarande 2,5 miljoner besökare, till Sverige med kultur som resans primära syfte. Av dessa antas 15- 45 procent ha ett eller flera museer som specifik reseanledning, så kallade museiturister. Det innebär att mellan 376 000 och 1,1 miljoner turister årligen besöker Sverige i första hand för att gå på ett museum.

De ekonomiska effekterna som skapas av museiturister beräknas ligga någonstans mellan 2,5 och 6,7 miljarder kronor per år, i form av så väl biljettintäkter som övrig konsumtion under vistelsen i landet.

Här finns presentationsmaterial och rapport.

John Armbrecht, forskare vid företagsekonomiska institutionen på Göteborgs universitet, har ägnat de senaste åren att studera kulturturism och värdet av kulturupplevelser. Vad är värdet av ett museum, konserthus eller en festival? Riksförbundet Sveriges museer har beställt en rapport som fördjupar sig just i museifrågan.