Många museer använder olika former av geografisk information i form av kartor eller flygbilder i sin verksamhet. Det kan vara i samband med forskning, vid utställningar eller i broschyrer och rapporter. Ofta innebär det ett stort arbete att skaffa rätt material och det har även varit förenat med en hel del kostnader. Villkoren för användning och publicering har dessutom varit svåra att såväl tolka som att efterleva.

Detta är nu historia
Genom att Vetenskapsrådet sedan den 1 juli i år finansierar såväl användningen som leveranser av digitalt kartmaterial för användare inom kultursektorn så kan Lantmäteriet tillhandahålla det helt kostnadsfritt.

outlook1Massor av nyttig information blir gratis
De flesta av Lantmäteriets kartor i digital form, ortofoton (skalriktiga flygbilder) och en hel del annat blir möjligt att använda fritt inom museernas verksamhet. Antingen kan man få datat levererat till sig eller koppla upp sig för att arbeta online mot någon av de WMS-tjänster som ingår i erbjudandet.

Vilka kan utnyttja detta erbjudande?
Alla museer som bedriver kulturverksamhet som kan beskrivas som allmännyttig, permanent och offentligt tillgänglig omfattas av erbjudandet.

Vad får man använda informationen till?
Lantmäteriets information får fritt användas i museets interna verksamhet som t.ex. utställningar och forskning m.m. Informationen får även fritt publiceras i broschyrer och rapporter samt på Internet om den utgör bakgrund till annan information som hör till museets offentliga verksamhet.

Mer information hittar du här
En lista över vilken information som ingår i erbjudandet, information om hur man tecknar avtal och beställer, samt villkoren för användning finns på Lantmäteriets webbplats.

Det går även bra att kontakta Gunnar Lysell gunnar.lysell@lm.se för information om hur Lantmäteriets geodata kan användas inom museernas verksamhet.

Den som vill skriva avtal och beställa data vänder sig till Lantmäteriets Geodatasupport, telefon: 026-63 36 00 eller e-post: geodatasupport@lm.se

Bilder © Lantmäteriet