2005 firade Historiska museet viNike mfld Lunds universitet tvåhundraårsjubileum med en utställning formulerad som en provkarta på vad museet framöver ville presentera, om donationer möjliggjorde detta. Samtidigt föddes visionen ”från stängd vetenskapskollektion till offentligt bildningsrum”, allt påpassligt sprunget ur den nye museichefens rika idéförråd. Museet hade tidigare varit en del av arkeologiska institutionen vid Lunds universitet och främst tjänat forskare och studenter. Under 90-talet var museet nedläggningshotat och även om museet också varit öppet för allmänheten fanns det mycket att göra för att öka tillgängligheten, när museet och institutionen gick skilda vägar, om så bara organisatoriskt.

Tio år senare är omgestaltningen färdig och hösten 2014 mottog museichef Per Karsten Museiföreningen Svenskt Kulturarvs årliga pris. Det har varit spännande, för att inte säga omväxlande att ha varit med på denna resa. Vi är stolta över vår museibyggnad och sammarbetet med vår hyresvärd, Statens fastighetsverk har varit både givande och för oss alla tålamodsprövande. Resultatet är vi idag glada över och vi är fortfarande sams. Avbrott på vägen, förutom överraskningen med en dold bärande stålbalk, var det inbrott som drabbade museet i oktober 2013. Detta påverkade slutspurten av ombyggnaden och resulterade i att vi istället för två, genomförde fem utställningsinvigningar under året. Antikutställningen fick byta plats med den planerade Zoologiska utställningen och Barbaricum, den inbrottsdrabbade utställningen, flyttades upp en våning och fick samtidigt en ansiktslyftning. En uppgradering av säkerheten i hela museet genomfördes också. Något som den turligt nog försenade utställningen om liturgiska föremål vann på.

De planerade utställningarna, Zoologiska salen och Anatomiska samlingen, kommer Erika Rosengren och Jenny Bergman att berätta om under vår bloggvecka. Mitt bidrag blir att berätta om ytterligare två som tillkommit under tiden.

Museet påbörjade redan 2012 ett samarbete med Fil. dr Agneta Freccero om bemålning av antika skulpturer. Flytten av Antikutställningen gav möjlighet att föra in färg som nytt tema för hela utställningen. Förutom Agnetas experiment med pigment, bindemedel och konstnärligt uttryck, har vi också arbetat med belysningen i rummet tillsammans med ljussättare Jaguödn Simon.

Museet inleder 2015 med en utställning om grävningarna vid Brunnshög, i norra Lund, där den nya ESS-anläggningen byggs. Utställningen är ett samarbete med Kalmar läns museums Ulrika Söderström och Kristian Brink från Sydsvensk arkeologi AB. Fynden från platsen kommer från en stenåldersbosättning och från ett järnåldersgravfält. Resultatet av grävningarna presenteras även i en publikation och jag dristar mig till att visa ett smakprov ur den ännu ej publicerade texten tillsammans med en bild:

”Guldplattan kan ha varit en agraff, en prålig manschettknapp som burits längst ned på ärmen eller byxbenet på finkläderna. Plattan är endast 11 mm i diameter och 0,6 mm tjock”.

Invigning av ESS-utställningen är 3 februari och har ni vägarna förbi Lund är ni hjärtligt välkomna!

//Kicki Eldh, utställningsproducent LUHM


Kicki Eldh är anställd vid LUHM sedan 2006 och 2009 började hon arbeta som utställningsproducent. Med examen i Kulturvård och arkitektur, har hon bland annat ansvar för säkerhet och lokalplanering.

Bilder: Kicki Eldh. Foto Andreas Manhag. Bild Antiken, foto Kicki Eldh. Bild gravfynd. Foto Lucas Göhlén