Projektet FOKUS, Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning och Samverkan är ett tvåårigt samarbete mellan HandikappHistoriska Föreningen, HHF, och Upplandsmuseet. Projektet har varit inriktat på att utbilda museipersonal i frågor som rör funktionshinder och kulturarv och på att lägga grunden till ett nätverk med den inriktningen. Projektet är finansierat av Arvsfonden.

Nu avslutas projektet med en konferens som hålls på Etnografiska museet i Stockholm den 6 oktober. För inbjudan och anmälningsinformation>>>

Konferensen syftar till att lyfta fram betydelsen av en fortsatt utveckling av museernas arbete med funktionshinderperspektiven. En handbok, som tagit fram under projekttiden och som i första hand utgår från utbildningen, kommer att delas ut till konferensdeltagarna.

Konferensen kommer att teckenspråkstolkas och lokalen har teleslinga.

Här hittar du mer information om FOKUS>>>

För mer information, kontakta gärna: Diana Chafik, projektledare FOKUS, tel 018-16 91 27 eller 070-350 81 08.

fokus-logo-300x80