lagbokenVilka blir konsekvenserna av en särskild museilag? Det är temat för en konferens som arrangeras av Västra Götalandsregionen i samarbete med Sveriges Museer och Göteborgs kulturförvaltning och genomförs på Göteborgs stadsmuseum den 28 november.

Konferensen vänder sig till tjänstemän och politiker i kommuner och landsting/regioner med kommunala och regionala museer, som behöver veta mer om vad lagen innebär för den egna verksamheten. Konferensen belyser lagens konsekvenser, möjligheter och begränsningar genom föredrag, gruppdiskussioner och panelsamtal. Vilka möjligheter finns att hävda lagen när nöden kräver det?  Hur förhåller sig museilagen till kommunallagen? Var går gränsen mellan tjänstemän och politiker?

Länk till program och anmälan som ska göras senast den 16 november.