Det har väl inte gått många förbi att webben idag blivit en viktig arena för den som vill nå ut med information och kunskap om konst och kultur. Vi är många som söker en best practice för konstens och konstinstitutionens tillgänglighet och attraktion på webben!

Den 27-28 oktober anordnar Länsmuseet Gävleborg ett seminarium för att ur olika synvinklar fokusera på konstsamlingars relevans och tillgänglighet i samtiden.

Vi har bjudit in bland annat:
Susan Chun, konsult i museifrågor från New York
Laurel Ptak, Tensta konsthall
Philippa Björck- Nanfeldt, Göteborgs Konstmuseum
Charlotte Wiking, Fotografiska
Erik Forslund, BUS med flera

Senaste dag för anmälan är 19 oktober.

Läs mer här.

Välkommen!