Europaparlamentet röstade den 19 november igenom Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020.

Kulturrådet skriver i ett pressmeddelande att programmet är en utveckling och sammanslagning av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Kreativa Europa har en budget på cirka 1,5 miljarder euro för hela programperioden. Det är en ökning med nio procent jämfört med nuvarande program.

Kreativa Europa består av tre delar:

  • Delprogrammet Kultur, som riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna
  • Delprogrammet MEDIA, som riktar sig till den audiovisuella sektorn, det vill säga film, tv och dataspel
  • Ett sektorsövergripande programområde, som riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna inklusive den audiovisuella sektorn. Det innehåller ett nytt lånegarantiinstrument som ska underlätta för organisationer och företag att få banklån.

I delprogrammet Kultur ingår stödformerna europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och stöd för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Även Europeiska kulturhuvudstäder, Europeiska kulturpriser, Europeiska kulturarvsmärket och Europeiska kulturarvsdagarna är del i programmet.

Läs mer på Kulturrådets hemsida>>>