Hållbarhet, nationell kulturpolitik och de nya förutsättningarna efter pandemin. Idag släpper Sveriges Museer och Svensk Scenkonst programmet för Kultur i Almedalen som arrangeras den 5-6 juli.

Följ programmet för Kultur i Almedalen på www.kulturialmedalen.se

Årets Kultur i Almedalen livesänds digitalt från Junibackens terrass i Stockholm. På programmet står som vanligt högaktuella kulturpolitiska samtal och diskussioner. 

Hur lång är armen mellan politiken och de kommunala museerna? Hur kan liveevenemangen bidra till en hållbar utveckling? Lever den svenska kulturpolitiken upp till idealet om konstnärlig frihet och hur kan den nationella kulturpolitiken utvecklas efter pandemin? Det är några av de frågor som diskuteras mellan politiker, branschföreträdare och andra kulturaktörer under två späckade programdagar.

– Det är viktigt för oss att visa upp kulturens kraft och betydelse i samhället, under Kultur i Almedalen kan vi positionera viktiga framtidsfrågor hos politikerna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Kultur i Almedalen samlar en bredd av aktörer och brännande frågor tas upp. Programmet inleds med frågan om kulturpolitikens betydelse, där Svensk Scenkonst och Sveriges Museer sätter ljuset på kulturens olika förutsättningar i Sverige och vad den nationella kulturpolitiken har för syfte. Bland medarrangörerna finns intresseorganisationer, myndigheter och kulturaktörer.

– Kultur i Almedalen är en viktig arena för kulturpolitiska samtal. Jag är glad att vi kan presentera ett brett program med många angelägna ämnen, exempelvis politikens avstånd till kulturen, hållbarhetsfrågor och den nationella kulturpolitikens uppgift, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

kultur-i-almedalen-gron-gulbg