SKL, Sveriges kommuner och landsting, har kommit med en ny rapport kring kultursamverkansmodellens utveckling. Rapporten konstaterar bl. a att regionerna runt om i landet tagit ett större ekonomiskt ansvar än staten.

Läs hela rapporten på SKL:s webbplats>>>