Efter den stora nedgången i antalet museibesök under 2020, återhämtade sig de centrala museerna något under 2021. Besöken är dock inte tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys och som belyser situationen för Sveriges största museer

 

I statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2021 som publiceras idag presenteras nya besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt de besöksmål som Riksantikvarieämbetet svarar för. Totalt presenteras uppgifter om 32 av Sveriges största museer

– Det här bekräftar resultatet i vår besöksrapport från januari. Våra medlemsmuseer visade viss återhämtning under 2021, särskilt i storstäderna där pandemin hämmade besöken och flera museer hade delvis stängt i början av året och i slutet av 2020. Publiken längtar tillbaka, vi hör att uppgången i besökstal fortsatt under 2022 så här långt, säger Maria B Olofsson, t. f. generalsekreterare.

Omslag-besoksutveckling-1380×1951