I en aktuell promemoria presenteras begränsad statistik i ett för Kulturanalys nytt område.

– Konsthallar, konstmuseer och gallerier är en viktig del av museisveriges infrastruktur. Det är väldigt positivt att de nu även blir en del av den formella statliga statistiken, säger generalsekreterare Gunnar Ardelius.

Syftet med statistiken är att över tid följa utställningsverksamheter inom bild och form, exempelvis konsthallar, konstmuseer och gallerier samt utvecklingen av bland annat deras besök, utställningar, ekonomi och personal. Ambitionen är att statistiken på sikt ska klassas som officiell statistik.

Publikationen inkluderar resultat för en mindre pilotpopulation, ett begränsat antal verksamheter med bild- och formutställningar. Pilotpopulationen består av alla bild- och formverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen.

Promemorian publiceras digitalt och finns tillgänglig via kulturanalys.se/publikationer.