Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Riksförbundet inleder ett verksamhetssamarbete i syfte att stimulera museipedagogiska utvecklings- och forskningsintressen för museerna i Sverige samt sprida kunskap om FOU insatser i Sverige och utomlands till medlemsmuseerna.
Vi återkommer med mer information och aktiviteter under 2011.