Regeringen beslutade den 30/1 att tillsätta en utredning som bland annat ska föreslå nationella mål för museipolitiken och se över de statliga museernas uppdrag. Clas-Uno Frykholm utses till särskild utredare.
Länk till pressmeddelande från Kulturdepartementet>>>

Kulturdepartementet anordnar den 5 februari 2014 konferensen "Museer i en ny värld" som markerar inledningen av arbetet med översynen.
Konferensen äger rum i Centralposthuset i Stockholm och riktar sig till särskilt inbjudna, men konferensen direktsänds via webb-tv och kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
Ta del av hela programmet här>>>