Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har uppmärksammat att antalet ansökningar om utförsel av kulturföremål har minskat mycket. Med anledning av detta har Brottsförebyggande rådet (Brå), i samarbete med RAÄ utrett bakgrunden till minskningen i antalet ansökningar. Det visar en rapport som publicerats under sommaren.

2012_10_forebygga_ilegal_utforsel_av_kulturforemalI rapporten beskriver Brå att flera intervjuade handlare, auktionshus och transportörer förklarar det minskade antalet ansökningar med att den internationella handeln kraftigt gått ner de senaste åren. Förklaringen är den svagare ekonomin, att intresset för svenska föremål har minskat och att USA har infört nya importregler för vissa material som förekommer i en del antikviteter.

Läs mer på Brottsförebyggande rådets webbplats>>>