Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet föreslås i propositionen Kulturmiljöns mångfald

Regeringen har lämnat propositionen Kulturmiljöns mångfald till riksdagen. I propositionen lämnar regeringen bland annat förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Propositionen innehåller även förslag till tydligare och modernare lagstiftning på kulturmiljöområdet. Bland förslagen finns förtydligande av definitionen av fornlämning samt bestämmelser om hur metallsökare får användas.

- Propositionen syftar till att skapa förutsättningar för att kulturmiljön ska bevaras, användas och utvecklas. Förslagen bidrar till att säkra tillgången till en mångfald av kulturmiljöer för nuvarande och kommande generationer, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Kulturmiljön har betydelse för hela samhället, till exempel för folkhälsa, friluftsliv och tillväxt i hela landet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet
I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:

  • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
  • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Läs mer på regeringens webbplats>>>