Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet föreslås i propositionen Kulturmiljöns mångfald

Regeringen har lämnat propositionen Kulturmiljöns mångfald till riksdagen. I propositionen lämnar regeringen bland annat förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Propositionen innehåller även förslag till tydligare och modernare lagstiftning på kulturmiljöområdet. Bland förslagen finns förtydligande av definitionen av fornlämning samt bestämmelser om hur metallsökare får användas.

- Propositionen syftar till att skapa förutsättningar för att kulturmiljön ska bevaras, användas och utvecklas. Förslagen bidrar till att säkra tillgången till en mångfald av kulturmiljöer för nuvarande och kommande generationer, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Kulturmiljön har betydelse för hela samhället, till exempel för folkhälsa, friluftsliv och tillväxt i hela landet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet
I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:

  • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
  • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Läs mer på regeringens webbplats>>>

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.