Kultur i Almedalen 28-30 juni invigs av kulturminister Parisa Liljestrand. Årets program berör på flera sätt kulturens behov av skydd men också förmåga att skydda och stärka ett samhälle.

Kultur i Almedalen har fyllt programmet med de mest aktuella och brännande kulturpolitiska frågorna i Sverige just nu. Det handlar bland annat om krisberedskap, hat och hot, tillväxt, AI, konstnärlig frihet samt barn och ungas rätt till kultur.

Under tre dagar skapar vi utrymme för diskussioner och samtal om aktuella rapporter, utredningar och trender med betydelse för kulturlivet. Några exempel är den aktuella kultursamverkansutredningen, den gröna omställningen i norr med konst och kultur som bärande kraft och hur politiken ska försvara den konstnärliga friheten.

Bakom plattformen Kultur i Almedalen står Svensk Scenkonst och Sveriges Museer, som genomför dagarna i Visby i samverkan med Gotlands Museum och Länsteatern på Gotland.

Kultur i Almedalen erbjuder en arena för samtal och debatt om konst, kultur och kulturpolitik. Det är roligt att kunna presentera ett omfattande program som belyser några av sektorns mest aktuella och angelägna frågor. Vi ser fram emot några intensiva och diskussionsfyllda dagar som kan öka förståelsen för vad ett fritt och starkt kulturliv kan betyda för oss som människor och samhället i stort, säger Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst.

På scen talar såväl förtroendevalda som företrädare för myndigheter, organisationer, privata aktörer och ideella krafter. Sammanlagt arrangerar över 20 organisationer ett lika stort antal programpunkter med omkring 70 medverkande personer. Bland dessa finns bland andra Gunvor Kronman, VD Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Mika Romanus, direktör Konstnärsnämnden, Toby Dennett, Strategic Development Manager, The Arts Council in Ireland, Jonas Siljhammar, VD Visita, Mats Svegfors, regeringens särskilda utredare, Fredrik Lindgren, VD Kungliga Operan och Susanne Thedéen, överantikvarie Riksantikvarieämbetet.

I år är beredskapsfrågor och kulturens roll i samhället heta diskussionsämnen på Kultur i Almedalen. Med ett pågående krig i Ukraina och en orolig omvärld är det mer angeläget än på länge att försvara en offensiv kulturpolitik idag som ger oss något att försvara imorgon, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer.

Livesändningar och direktrapporter

Alla programpunkter direktsänds via Kultur i Almedalens Youtube-kanal samt på Almedalsveckan Play. Uppdateringar och nyheter om Kultur i Almedalen sker på Twitter via #kultalm23 och #kulturialmedalen samt på Instagram och Facebook. Samtliga programpunkter finns på Kultur i Almedalens webbplats: https://www.kulturialmedalen.se/kultur-i-almedalen/program-2023/

I årets program debatteras bland annat

  • En stark kultur är ryggraden i ett lands försvar och krisberedskap
  • 
Museicred – det handlar om förtroende

  • Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?
  • Kulturen, AI och upphovsrätten
  • Kulturpolitiken efter kultursamverkansutredningens betänkande
  • Hur säkerställer vi barn och ungas rätt till scenkonst och kultur i skolan?
En unik arena för samtal om konst, kultur och kulturpolitik


Almedalen är en demokratisk manifestation som vi ska värna om. Almedalen är också en arena för diskussioner och samtal om konst, kultur och kulturpolitik. Genom att samla kulturfrågor under plattformen Kultur i Almedalen skapas en arena för att lyfta fram kulturens betydelse som drivande kraft i samhällsutvecklingen. Genom Kultur i Almedalen får besökare i Almedalen mer kunskap om kulturfrågor och kulturens förutsättningar i Sverige.

Medverkande arrangörer under Kultur i Almedalen 2023


ASSITEJ Sverige, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond/BFUF, Bildkonst Sverige, Fackförbundet Scen & Film, Folkoperan, Föreningen Svenska Tonsättare, Gotlands Museum, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Högskolan Dalarna, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd), Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Konstnärsnämnden, Kultursamverkansutredningen, Kungl. Musikaliska Akademien, Kungliga Musikhögskolan, Länsmuseernas samarbetsråd, Länsteatern på Gotland, Riksförbundet Sveriges Museer, Svensk Live, Svensk Scenkonst, Svenska Tecknare och Sveriges Radio.

Sveriges Museer deltar i följande programpunkter
Kulturens betydelse i samhället

Vad är kulturens betydelse i samhället, som drivande kraft i samhällsutvecklingen? Vilken roll spelar kulturen vid svåra tider? Svaren är inte givna, utan frågorna måste få plats i de demokratiska samtalen.
Vi inviger Kultur i Almedalen 2023 med ett samtal om kulturens betydelse i samhället. Genom att samla kulturfrågor under plattformen Kultur i Almedalen skapas en arena för att lyfta fram kulturens betydelse som drivande kraft i samhällsutvecklingen. Genom mötesplatsen får besökare i Almedalen mer kunskap om kulturfrågor och kulturens förutsättningar i Sverige. Kultur i Almedalen samlar det viktigaste som händer, berör och debatteras inom kulturområdet under Almedalsveckan.

Tid: Onsdagen den 28 juni kl 9.00-9.30
Medverkande: Kulturminister Parisa Liljestrand inviger Kultur i Almedalen 2023 tillsammans med Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst och Gunnar Ardelius, generalsekreterare, Sveriges Museer.
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Arrangör: Svensk Scenkonst och Sveriges Museer

En stark kultur är ryggraden i ett lands försvar och krisberedskap

I det moderna kriget är kulturarvet och scenkonsten en prioriterad måltavla för angriparen, det handlar om att sänka försvarsviljan, att skriva om historia och skapa osäkerhet. Nu inrättas i Sverige ett nationellt kulturskyddsråd med uppgift att samordna skyddet av kulturarvet. Men räcker det? Hur kan det säkerställas att scenkonsten och andra delar av det levande kulturlivet kan fortsätta att nå människor i situationer när samhället är utsatt för extrema påfrestningar?

Sverige förbereder sig som bäst på ett Natomedlemskap. Förberedelserna gäller såväl det civila som det militära försvaret. Det här är essentiella insatser för en trygg tillvaro i en orolig omvärld, men samtidigt är det viktigt att vi inte glömmer bort kulturen. Historien lär oss nämligen att ett lands kultur ofta utgör den mentala ryggraden i ett lands försvarsvilja, skrev Hanaholmens vd Gunvor Kronman i DN:s kulturdebatt. Hur kan museerna bygga beredskap som en självklar del av totalförsvaret? Under Almedalen samtalar inbjudna gäster om samhällsresiliens och hur konsten och kulturen kan bidra till att skapa ett robust samhälle som står emot angrepp i händelse av kri(g)släge.


Tid: Onsdagen den 28 juni kl. 9.30-10.15
Medverkande: Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen, Stefan Wallin, tidigare kulturminister och försvarsminister i Finland, Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst och Gunnar Ardelius, generalsekreterare, Sveriges Museer. Moderator är Elna Nykänen Andersson, kultur- och pressråd, Finlands ambassad i Stockholm.
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

Arrangör: Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Svensk Scenkonst och Sveriges Museer

Museicred – det handlar om förtroende!

Allmänhetens förtroende och tillit till samhällsaktörer är en grund för den svenska demokratin. Museerna ligger högt på förtroendeskalan. Varför? Och kommer det att fortsätta vara så?
Ett panelsamtal utifrån Sveriges Museers senaste rapport med förtroendesiffror från SOM-institutets undersökning. Hur förtjänar man allmänhetens förtroende och hur behöver museerna anpassa sig till framtidens publik? Hur påverkar museilagen förtroendefrågan och kan en kanon vara ett instrument för att öka förtroendet för museerna?

Tid: Torsdagen den 29 juni kl. 9.15-10.00
Medverkande: Niklas Cserhalmi, ordförande, Riksförbundet Sveriges Museer och Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Fler medverkande tillkommer.
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.
Arrangör: Riksförbundet Sveriges Museer

Museerna i skarpt läge – kulturarvet mobiliserar

Museernas viktiga samhällsfunktion i kristider är högaktuell idag. Stödmyndighet för de svenska museerna är Riksantikvarieämbetet. I fokus är bland annat beredskapsfrågan. Hur kan museerna t. ex. vara viktiga aktörer i totalförsvaret?
Riksantikvarieämbetet skärper nu upp sin organisation för att stötta museibranschens utveckling och samhällsfunktion. Under detta frukostseminarium möts branschorganisationen Sveriges Museer och Riksantikvarieämbetet i samtal om museirollen. Hur ska museerna möta framtidens samhällsutmaningar. Och hur kan Riksantikvarieämbetet göra skillnad.
Frukost och mingel.

Tid: Fredagen den 30 juni kl. 8.00-9.00
Medverkande: Gunnar Ardelius, generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges Museer, Jenny Westfält, museichef, Gotlands museum, Susanne Thedéen, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet och Eric Fugeläng, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet.
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14.
Arrangör: Riksförbundet Sveriges Museer