I dag startar Riksförbundet Sveriges museers nya stafettblogg. Här kommer vi låta personer från kultursektorn ventilera för branschen viktiga ämnen. Den som inviger bloggen är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Nästa vecka tas stafettpinnen vidare av riksförbundets generalsekreterare Mats Persson.

Pressinformation