Kulturrådet presenterar idag rapporten Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2012. En rapport som för första gången ger en samlad bild av den statligt finansierade kulturen i de 16 landsting och regioner som ingick i modellen år 2012.

– Rapporten är viktig av flera skäl, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Den visar på relationerna mellan de tre offentliga nivåerna stat, kommun och landsting, och den synliggör de olika regionala strukturerna, prioriteringarna och förutsättningarna. Men, vill jag understryka, rapporten ger inte en helhetsbild av det regionala kulturutbudet, bara av det som har statliga medel.

Rapporten bygger uteslutande på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter om medel och verksamheter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet. Det har varit möjligt eftersom alla regioner och landsting använder sig av samma instrument, Kulturdatabasen som Region Skåne byggt upp men alla använder och finansierar.

Läs hela pressmeddelandet på Kulturrådets sida>>>