Kulturrådet lämnade den 15 mars en redovisning av erfarenheter från kultursamverkansmodellens första fas till Kulturdepartementet. Det framkom att kulturfrågorna nu får en högre dignitet och en helt ny förankring på regional och lokal nivå.

Läs mer på Kulturrådets webbplats