Färre stölder i kyrkorna och möjlighet till jobb för långtidsarbetslösa, det var syftet när Sensus slog två flugor i en smäll och startade sitt kyrkoprojekt. Alla värdefulla och kulturellt viktiga föremål i kyrkorna registreras i en databas. Det började som ett pilotprojekt i Örebro län, bland annat finansierat med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet, Brå. I dag är databasen öppen för alla stift i landet.
Läs mer på Brå:s hemsida>>>

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) arbetar också med dessa frågor. Bl. a stödjer RSM tillsammans med Sveriges hembygdsförbund Klenod. Syftet med Klenod är att skapa uppmärksamhet kring våra svenska kulturskatter och därigenom belysa att det saknas resurser för att skydda dem på rätt sätt.