storstamuseumPå det första kulturpolitiska konventet Folk och Kultur samlades landets 24 länsmuseer under gemensam flagg. Under parollen ”Sveriges största museum” hoppas de öka kunskapen om länsmuseernas betydelse och stärka museernas status kulturpolitiskt.

 

 

Sveriges största museum sammanfattar precis vad vi länsmuseer tillsammans är. Vi finns i hela landet, har ett brett uppdrag att arbeta med såväl pedagogik och utställningsverksamhet som arkiv och kulturmiljöfrågor.

Vi täcker in det mesta som rör kulturarvet och utgör en viktig samhällsfunktion i regionerna, säger Yvonne Hagberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd.

Vill öka kunskap

Ulrica Grubbström, VD och länsmuseichef för Västerbottens museum i Umeå, säger i pressmeddelandet att länsmuseerna har en viktig funktion.

– Som länsmuseer finns vi med i en rad olika branscher och funktioner i samhället; besöksnäring, skola, arbetsmarknad, samhällsplanering, ja listan kan göras lång, utöver det uppenbara att vara just museum. Vår funktion är därför mycket viktig och ska så förbli. Vårt samarbete ger oss nu möjlighet att berätta om det utanför våra egna regioner och med en röst.

Den gemensamma satsningen på Folk och Kultur (7-10 februari i Eskilstuna) följs under våren upp av en projektansökan med målet att under tre år få arbeta koncentrerat med de frågor som förenar länsmuseerna.