Den aktuella pandemin påverkar museer och andra kulturarvsinstitutioner i nästan alla aspekter av sina verksamheter. Fler och fler museer stänger sina lokaler, personal jobbar hemifrån, evenemang har ställts in. Digitala verktyg och format blir nu ännu viktigare för museernas aktiviteter. I dagsläget finns det inga tydliga svar på hur man kan hantera den här krisen. För att orientera sig i den här situationen kan man ställa sig några frågor och att få en översikt över hur andra institutioner agerar. 

1.Vilka aktiviteter kan ni prioritera just nu – och vilka kan ni skjuta upp?

Verksamhetsplaneringen förändrar sig jättesnabbt just nu. Massa aktiviteter som man hade planerat kan inte längre genomföras. Andra aktiviteter verkar vara mer relevanta just nu. Just nu är stressnivån högt för många i museipersonalen – många jobbar hemifrån eller har barn hemma att ta hand om. Museerna och andra kulturarvsinstitutioner skulle fråga sig nu vilka aktiviteter som verkligen hjälper dem i nuläget, vilka är nödvändiga – och vilka man kan nedprioritera. 

En jättebra diskussionen om hur museer kan prioritera sina aktiviteter just nu och varför det är viktigt att uppmärksamma tillsatsarbetet för museipersonalen i coronakrisen finns i det här webbinariet. Brendan Ciecko pratar med Seema Rao (Deputy Director & Chief Experience Officer på Akron Art Museum) och Scott Stulen (Director & President på Philbrook Museum of Art) om ”How to Keep Your Audience Engaged, Entertained, and Inspired in the Age of Coronavirus”.  Seema Rao och Scott beskriver hur de hanterar krisen i sina institutioner och vilka strategier de använder. 

2. Hur kan ni stödja era målgrupper?

Kanske det är även viktigaste än tidigare att fokusera på publikens behov. Hur kan ni bidra till att de som isolerat sig själv får lite omväxling? Hur kan ni stödja föräldrar med lärresurser och underhållning för barn? Här kommer lite inspiration med några exempel från museer som försöker att hjälpa sina målgrupper just nu:

 • The Smithsonian har sammanställt ett team som skapar lärresurser för lärare, pedagoger och föräldrar som hemundervisar. Stockholmskällan har skapat en sida med resurser för distansundervisning om historiska ämnen.
 • Moderna Museet sänder live-visningar varje dag kl. 12 på Facebook och Instagram.
 • Seema Rao sa i webinariet (se ovan) att Akron Art Museum ska publicera spel baserade på sina samlingar på sina sociala-medier-kanaler.
 • Det kan också vara ett bra tillfälle att visa sin publik att museer intresserar sig för deras målgruppers liv. Flera museer har börjat att samla in berättelser och foton för att bevara människors upplevelser och krishanteringsstrategier. Nordiska museet, Jönköpings läns museum och Västernorrlands museum använder minnen.se; Stockholms läns museum bjuder in att dela berättelser via Samtidsbild.
 • Nina Simon har skrivit en artikel om ”3 Things You Can Do to Build Community in a Time of Coronavirus”.
 • Och det kan också vara hjälpsamt att fråga publiken vad de vill se just nu – som till exempel National History Museum i London gjorde.

3. Vilka digitala verktyg behöver ni för att upprätthålla verksamheten?

Inte alla i teamet brukar jobba hemifrån – det kan vara en utmaning att vänja sig vid nya rutiner och digitala verktyg. Ändå är det viktigt att ha fungerande kommunikationsrutiner och arbetsverktyg för alla som jobbar hemifrån. Det viktigaste är att skapa förklarande material för alla som ska använda dessa verktyg så att alla har samma förutsättningar att delta och samarbeta. Här kommer några tips:

 • Wikimedia-stiftelsen har skapat en bra lista med verktyg som man kan använda för olika evenemangtyper, från telefonsamtal till online-konferenser.
 • Jag har samlat erfarenheter med webinarier i höstas och har sammanfattat mina erfarenheter på Medium.
 • Om ni saknar digitala resurser för att använda i era sociala medier-kanaler, då kan ni titta på kringla.nueller europeana.eu – det första är en källa för digitaliserad svenskt kulturarv och det andra samlar digitala resurser från institutioner i hela Europa. 

4. Hur kan ni samverka med andra institutioner och sektorn?

Den här utmaningen påverkar alla museer och kulturarvsinstitutioner, kanske i olika grad. Det är verkligen viktigt att utbyta tankar, idéer och dela problem med varandra nu, för att hjälpa och inspirera varandra och minska stressen för andra institutioner. Om ni experimenterar med format på sociala medier, testar nya digitala lösningar för era team eller sysslar med hur man ersätter sina fysiska aktiviteter och evenemang – dela era erfarenheter med andra som kan lära sig något av era framgångar och fel. 

 • I Facebook-gruppen ”För museer” kan man alltid ställa frågor till andra i museisektorn. Det finns redan spännande diskussioner kring museiverksamheten i coronatiden. 
 • På Twitter finns det några hashtaggar som är relevanta nu för alla som vill utbyta serfarenheter kring dem nya utmaningarna, till exempel #MuseumFromHome och #ClosedbutOpen.

Om man vill betrakta den här situationen som en utmaning kan man kanske lära sig mer om sin publik, verktyg som man har inte använt tidigare och stödja varandra i en osäker tid. Seema Rao sa i webinariet som jag nämnde tidigare att tröskeln har kanske aldrig varit så låg  för experimenten och förväntningarna hos publiken är inte så stora just nu. Är det inte ett bra tillfälle att demonstrera värdet av kulturarvsinstitutioner för samhället? 

Larissa Borck
är marknadskoordinator för projektet Europeana Common Culture på Riksantikvarieämbetet och jobbar med K-samsök som tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Hennes fokus ligger på att utveckla informationsöppenhet och informationssamverkan för största möjliga samhällsnytta. Hon har studerat kulturantropologi, museimanagement och statskunskap, med fokus på digitalt kulturarv. Följ Larissa på twitter.

larissa_borck_02-1
Larissa Borck. Foto: Lars Lundqvist, CC BY-SA.

I Stafettbloggen skriver personer från museisektorn om museifrågor som engagerar. Vill du skriva i bloggen? Maila Sveriges Museers kommunikatör på anna.wallgren@sverigesmuseer.se