Missionären – Om kvinnors gemensamma liv i missionen

Lesbiska missionärer i Norrland i början av 1900-talet, kan det verkligen ha funnits? Koreografen och konceptskaparen Malin Hellkvist Sellén arbetar just nu på en föreställning på temat som kommer äga rum på museum runt om i landet från och med hösten 2016.

Tanken på historieskrivningens luckor kan vara nedslående. Fakta tillrättaläggs och förstörs av rädsla för moraliskt förfall, vilket samtidigt döljer berättelser om kärlek, livsstil och mänsklig komplexitet. Just nu pågår en innovativ process som tar nytt grepp om problemet; att metodiskt tillämpa både fakta och fantasi i jakten på marginaliserade röster.

Ett svartvitt fotografi upphittat i ett gammalt album ger plötsligt näring åt en tankemöjlighet. Något hos kvinnorna i bilden engagerar Malin Hellkvist Sellén i flera år och väcker en fantasi om något som känns outtalat – men ändå kanske möjligt? Tillsammans har hon och researcher Elfrida Bergman letat igenom foton, brev och dagböcker med en blick som är ute efter det  normbrytande och det queera. Mer specifikt de lesbiska missionärerna som reste runt i Norrland under 1900-talets första hälft. Varje ogift, kyrkligt engagerad kvinna de möter ges chansen att förmedla något nytt om sig själva, sin tro, identitet och sexualitet; och det gör de också.

– Allt som skrivs ut ur historien går inte att skriva tillbaka med fakta som grund. Vi måste leka fram det, säger Malin.

Av deras efterforskning ska Malin arbeta fram en koreograferad berättarföreställning för två skådespelare, som använder både dans, sång och musik som uttryck. En akt som passar för både gymnasiet och en vuxna. Föreställningen kan stå för sig själv, presenteras som del i ett sammanhang eller erbjuda en stark utgångspunkt till samtal och projekt runt angränsande frågor. Just nu eftersöks museum och samarbetspartners som vill presentera föreställningen både till hösten 2016 men också till både vår och höst 2017.

Projektet sker i samproduktion med NorrlandsOperan och föreställningen kommer ha sin urpremiär i på Kvinnohistoriskt museum i Umeå i september 2016. Den kommer därefter spelas i Stockholm under hösten. Föreställningens format är intimt och förtroligt och dess breda tematik gör att den passar i såväl på museum, i gallerier och i religiösa rum.

Missionären ger en historisk tillbakablick på hur livet kunde vara för dem som reste runt i Norrlands glesbygd och förkunnade Guds ord under 1900-talets första hälft, och lyfter samtidigt angelägna frågor om identitet, kvinnors liv, sexualitet och tro. Den öppnar för samtal om historieskrivningens konsekvenser och tolkningens makt - och möjligheter!

Vid intresse för samarbete eller för mer information om projektet, kontakta Ellika Lindström, producent; ellika@bohmbohmroom.com, 073-5857753