Vinnaren tillkännagavs den 21 september 2020 på ett gemensamt digitalt event via Zoom med FUISM och Forum för utställare. FUISM, föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer delade ut priset för 10:e gången.

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år fram inspirerandeoch framgångsrika pedagogiska verksamheter som bedrivs på svenska museer och andra kulturinstitutioner. FUISM vill med priset synliggöra och skapa uppmärksamhet kring pedagogisk verksamhet och projekt som på går på Sveriges museer och andra kulturinstitutioner. 
Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av varandra.

Vinnaren av Årets pedagogiska pris 2019 är Livrustkammarens sociala medier, med motiveringen:
"Med humor som metod når Livrustkammarens sociala medier ut brett
och har både vidgat sin publik och sänkt trösklarna till historien. Genom
att kommentera samtiden görs det förflutna dagsaktuellt samtidigt som
de egna samlingarna synliggörs. Allt med syfte att skapa ett intresse för
historia hos besökaren.”

Det vinnande bidraget är framröstat av föreningens medlemmar. Av de inkomna nomineringarna valde FUISM:s styrelse ut tre finalister: Sociala medier, Livrustkammaren, Human Nature skola, Världskulturmuseerna, Koldioxidteater, Västmanlands läns museum.

FUSIM
Bild från Livrustkammarens sociala medier.

Läs mer om priset.

Kriterier för urvalet till finalister:

  • Att det är en pedagogisk verksamhet som bedrivs på eller i samarbete med en kulturinstitution. 

  • Att verksamheten eller projektet har ett tydligt formulerat syfte, mål, innehåll och resultat 

  • Att den pedagogiska metoden förklaras och beskrivs 

Styrelsens definition av ”inspirerande” är verksamheter som genom syfte, mål och innehåll är nyskapande och/eller ger exempel på väl fungerande pedagogiska verktyg som kan användas av fler.