Andelen personer med utländsk bakgrund är lägre på kulturinstitutionerna än i samhället i stort - en tendens som har förstärkts de senaste tio åren. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

I rapporten Kultur av vem? undersöks för första gången sedan Mångkulturåret 2006 hur många av de anställda i den offentliga kultursektorn som är födda i utlandet eller har två utlandsfödda föräldrar. Studien omfattar drygt 120 museer, scenkonstinstitutioner och myndigheter/stiftelser/bolag, fokuserar på åren 2009-2012, och baseras på statistik från SCB.

Av de 10 000 anställda i sektorn har 13,4% utländsk bakgrund, en nivå som i princip varit konstant sedan 2001. Men sedan dess har andelen personer med utländsk bakgrund i befolkningen i stort ökat från 14,8% till 20,1%, vilket gjort att kultursektorns samhällsspegling inte bara är oförändrad, utan har försämrats. En jämförelse med hela arbetsmarknaden visar att den genomsnittliga svenska arbetsplatsen har en högre andel personer med utländsk bakgrund än vad kultursektorn har.

Läs hela pressmeddelandet här>>>