Het historia är en ny debattserie i heta historiska ämnen på Historiska museet. Den 27 september handlar det om mänskliga kvarlevor.

Varifrån kommer de tusentals lämningarna av döda människor i svenska museer? Vilken är deras historia av insamling och användning? Vem bestämmer över dem och vad kan man göra med dem? Ska de arkiveras, ställas ut, forskas på eller återbegravas?

I panelen bioetikern Malin Masterton, arkeologen Åsa M Larsson, journalisten Niklas Orrenius, generaldirektören Katri Linna och museichefen Anders Björklund. Moderator: Fredrik Svanberg, forskningschef på Historiska museet.

Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!