För att de genom ständigt och långsiktigt arbete förankrats lokalt och regionalt både publik- och näringslivsmässigt och skapat nya strategiska arbetsmodeller att inspireras av utsågs Marinmuseum i Karlskrona på onsdagseftermiddagen till Årets museum 2015. Bakom utmärkelsen, som delas ut för nittonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).

Pressmeddelandet som pdf>>>
Artikel av Birgitta Rubin, DN 2015-04-15>>>

– Marinmuseum i Karlskrona har på ett inspirerande sätt lyckats kombinera två viktiga ben i museernas arbete; att vara ett attraktivt besöksmål i ett levande kulturarv och vara en viktig mötesplats för den pågående samhällsdebatten. Det är en fantastisk prestation, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Galjonshallen_MarinmuseumGaljonshallen, Marinmuseum (foto: Morgan Karlsson)

I sin motivering lyfter juryn särskilt fram Marinmuseums långsiktiga arbete på både lokal- och regional nivå och museets nyskapande pedagogiska förhållningssätt, bland annat i arbetet med Familjen Tillsammansson. Familjen har fått stå modell för museets genomgripande arbete med varumärket och identifiering av målgrupper.

– Museets framåtblickande arbete har inte bara inneburit att verksamheten fått förnyade fokusområden och strategiska arbetsmodeller. Arbetet har också lett till ökade besökssiffror och vidgade internationella nätverk vilket är ett mycket konkret kvitto på det fått effekter utanför museet, säger Charlotta Jönsson, sekreterare i Svenska ICOM och juryledamot.

bild 2Priset delades ut på museernas Vårmöte i Sigtuna den 15 april

Utmärkelsen Årets museum 2015 delades ut på Wenngarns slott i Sigtuna under invigningen av museernas Vårmöte, som i år arrangeras av Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Sigtuna museum, Destination Sigtuna och Riksutställningar. Vid ceremonin fick Marinmuseum ta emot priset, bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom från kulturminister Alice Bah Kuhnke. Priset delas i år ut för nittonde gången.

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 0708-56 38 68, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

Charlotta Jönsson, ledamot i juryn och ledamot för Svenska ICOM, 0702-61 74 07, charlotta.jonsson@helsingborg.se

 

Juryns motivering löd:

Marinmuseum i Karlskrona utgör en totalupplevelse som ett levande kulturarv, ett attraktivt besöksmål, en mötesplats för den marina samhällsdebatten och med integrerande pedagogiska grepp, bland annat Familjen Tillsammansson. Museet har med ett lika ständigt som långsiktigt arbete förankrats lokalt och regionalt både publik- och näringslivsmässigt och skapat nya strategiska arbetsmodeller att inspireras av. Genom framåtblickande processarbete har frågor kring mångfald och förnyelse fått genomslag vilket speglats i besök, media och vidgade internationella nätverk.

Juryn bestod av:

Isabella Nilsson
Museichef Göteborgs konstmuseum, styrelseledamot i Riksförbundet Sveriges museer

Charlotta Jönsson
Utställningsproducent Dunkers kulturhus Helsingborg, ledamot av Svenska ICOMs styrelse

Cornelia Lönnroth
Museichef Göteborgs stadsmuseum, vinnare av Årets museum 2014

Cecilia Magnusson
Riksdagsledamot

Carina Jaatinen
Utvecklingsdirektör vid det finska Museiverket, ordförande ICOM ICEE (International Committee for Exhibitions and Exchange)


Korta fakta ICOM och Riksförbundet Sveriges Museer

Svenska ICOM är den svenska sektionen av UNESCO-organet International Council of Museums. Svenska ICOM verkar för ett internationaliserat museisverige samt för kompetens- och kvalitetsutveckling. Svenska ICOM vill bidra till internationellt erfarenhetsutbyte bland annat genom att erbjuda resebidrag till yrkesverksamma inom museer. Svenska ICOM erbjuder kurser om museernas etiska regler samt ger stöd i museietiska frågor. http://icomsweden.se/

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) är den svenska museinäringens branschorganisation som tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Riksförbundet bildades i december 2004 genom initiativ av samarbetsorganen för de centrala museerna, länsmuseerna samt de kommunala museerna. I dagsläget har RSM drygt 220 medlemsmuseer.

 

Tidigare vinnare av Årets museum

 

År Årets museum Län
2014 Göteborgs stadsmuseum Västra Götaland
2013 Jamtli Jämtland
2012 Kulturparken Småland Kronoberg
2011 Flygvapenmuseum Östergötland
2010 Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn Västra Götaland
2009 Världskulturmuseet i Göteborg Västra Götaland
2008 Inget pris delades ut -
2007 Inget pris delades ut -
2006 Inget pris delades ut -
2005 Värmlands museum i Karlstad Värmland
2004 Kulturen i Lund Skåne
2003 Moderna museet Stockholm
2002 Malmö Museer Skåne
2001 Riksutställningar Gotland
2000 Textilmuseet i Borås Västra Götaland
1999 Arkitekturmuseet Stockholm
1998 Örebro läns museum Örebro
1997 Norrtälje konsthall Stockholm
1996 Livrustkammaren Stockholm
1995 Skaraborgs länsmuseum Västra Götaland
1994 Judiska museet Stockholm

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.