v2a0583Ur en publikation från ICOM/UNESCO saxar jag följande: "Genom att stärka kreativitet, en känsla av samhörighet och medborgerligt engagemang, kan museer bidra till ekonomin, den sociala sammanhållningen och lokalsamhällens välmående". Museerna möjliggör helt enkelt kulturell välfärd genom att vara institutioner för kunskap, för livslångt lärande och folkbildning.

Se museerna som arenor för en mångfald av berättelser och samtal där värden som stärker lokal, nationell och global samhörighet skapas. Museerna är platser för inkludering, som besöks med nyfikenheten som drivkraft. Sveriges Museer utvecklar just nu verktyg för museerna som platser för goda samtal om vårt demokratiska samhälle.  

Som jag sagt tidigare: museerna levererar men det är inte gratis. I Riksrevisionens rapport om säkerhet i de centrala museernas samlingar framgår i all tydlighet den tuffa utmaningen att hantera samlingarna för framtiden. Samlingarna på våra svenska museer är ofantligt rika och varierade. Samtidigt är det viktigt att samlingarna utvecklas och kompletteras för att vara relevanta om tio, femtio eller kanske hundra år. Forskning och kunskapsuppbyggnad över lång tid är det som gör museerna trovärdiga och till viktiga platser för perspektiv på samtiden. Det är därför hög tid att investera i allas våra museisamlingar, för framtiden.

När vi nu får signaler om tuffare tider ekonomiskt och också vad gäller demokratiska värden får det inte innebära att kulturen och kulturarvet sakta stryps, i brist på långsiktigt tänkande. Det går inte att ställa satsningarna på den kulturella välfärden mot satsningar på annan välfärd. Här är det på sin plats  att hänvisa till vår grundlag. I den (regeringsformen §2*) betonas personlig, ekonomisk och kulturell välfärd likvärdigt.

Det går inte att ställa satsningarna på den kulturella välfärden mot satsningar på annan välfärd.

Den 6-9 februari lyftes kulturen upp genom det stora konventet Folk & Kultur i Eskilstuna. Sveriges Museer belyste med egna seminarier museernas betydelse, inte minst som viktiga platser för demokratiska samtal. På Jamtli i Östersund, under Museernas vårmöte den 9-11 april, gör vi närmast en kärleksförklaring till museirollen i samhället på temat ÄLSKADE MUSEUM – kunskap, lust, samlingar. Jag är så imponerad över det program som projektgruppen, under ledning av Ulrica Lövstedt, sållat fram ur alla förslag. Museisektorn levererar, igen!

*Regeringsformens andra paragraf inleds så här “Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.”