Nu har ett nätverk bildats för de medicinhistoriska museerna och samlingarna i Sverige.

I Sverige finns ett flertal medicinhistoriska museer och samlingar. Nätverket kommer att verka som ett forum för kunskapsutbyte kring medicinhistoriska föremål och bli en samlande kraft för ökad kunskap om medicinhistorien.

På mötet som hölls den 8 april på Medicinhistoriska museet i Göteborg deltog representanter från museer och samlingar rörande veterinärmedicin, tandläkarhistoria, apotekshistoria, psykiatrihistoria och allmän medicinhistoria alltifrån Umeå i norr till Lund i söder.

-        Vi ser det här som ett sätt att knyta ihop de kunskaper och kompetenser som finns i landet, säger Lisa Mouwitz, samordnare för nätverket.

Medicinhistoriska museer och samlingar visar hur människor och djur har hanterat sjukdom och lidande på sin väg genom livet och hur utbildning och forskning under senare tid i grunden har förändrat våra livsvillkor och möjligheter att uppnå ett långt och bra liv.

En ökad kunskap om vårt medicinhistoriska kulturarv rör inte bara det som idag finns i museets samlingar.

Den dramatiskt snabba förändring som för närvarande pågår i hälso- och sjukvården i Sverige, inklusive nedläggning av apotek och utflyttning av läkemedelsindustri, har medfört ett ökande behov av att på ett professionellt sätt ta hand om värdefulla föremål och dokumentation, s om annars kommer att kastas, förstöras och försvinna i glömska.

Nätverket kommer att starta en grupp på Riksförbundet Sveriges Museers hemsida inom kort.

För ytterligare information:

Lisa Mouwitz, Medicinhistoriska museet i Göteborg: lisa.mouwitz@vgregion.se , 031-711 23 88

Kerstin Hulter Åsberg, Uppsala Medicinhistoriska Förening: 070 6418189