Riksförbundet har nu genomfört tre medlemsdialoger runt om i landet. Senast i Umeå den 25 maj. Just nu sammanställs alla de synpunkter och idéer som kommit fram vid demedldialog-5-100 olika dialogerna. Resultatet utgör en viktig del i arbetet med utveckla och driva förbundet framåt. Styrelsen i Riksförbundet Sveriges museer kommer vid nästa sammanträde den 21 juni att med utgångspunkt i dialogmötena matcha resultatet mot förbundets verksamhetsplan för de kommande åren.

Frågor som diskuterats är bl.a opinionsbildning, kommunikation, digitalisering, internationell verksamhet samt utbildning och kompetensutveckling inom sektorn.

När sammanställningen är klar kommer en mer heltäckande redovisning att publiceras här på webbplatsen.