Sveriges Museer får stöd från Svenska Postkodstiftelsen för ett nytt projekt som ska stärka museernas roll i det demokratiska samtalet. Nästan tre miljoner kronor ska användas till att utveckla museernas arbete.

inlagg_mats-persson_armemuseum–  Landets museer är viktiga för att ge perspektiv på samtidsfrågor. Stödet kommer att användas för att stärka museernas roll i det öppna demokratiska samtalet och som en arena för angelägna frågor, säger Mats Persson, generalsekreterare på Sveriges Museer.

Det beviljade stödet från Svenska Postkodstiftelsen är på 2 930 000 kronor och går till Sveriges Museers framtidsprojekt som ytterligare ska utveckla museernas verkan i samhället. Projektet tar fart i höst och kommer att fördjupa kunskapen om museernas betydelse i demokratiska samtalet och ta fram förslag på hur arbetet kan förstärkas. Målet är bland annat att ta fram en verktygslåda som kan ge inspiration och vara ett stöd för museerna i deras metodutveckling.

Under 2017 gjordes 27,3 miljoner besök på svenska museer enligt  Myndigheten för kulturanalys.

–  Genom de många museibesöken och den geografiska spridningen har museerna stor potential att verka positivt i samhället. Med det nya stödet kommer vi på sikt att kunna stärka mötet med besökarna ytterligare, helt i linje med den nya museilagen som pekar på museernas betydelse för demokratin, säger Mats Persson.

Ett av skälen till att projektet beviljades medel från Svenska Postkodstiftelsen är att det anknyter till de globala målen för hållbar utveckling. Dessa handlar bland annat om utbildning för alla, minskad ojämlikhet, hållbara samhällen och inkludering.

marie-dahllof–  Museer har en unik position att skapa berättelser och ge perspektiv på såväl historien och samtiden. I takt med att samhället utvecklas, förändras också förutsättningarna för museerna och man står inför nya utmaningar. Vi är stolta över att stötta Sveriges Museer i deras strävan att skapa möjligheter för museer i hela Sverige att kunna utvecklas som kunskapsinstitutioner och arenor för demokratifrågor, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

För mer information:
Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se