På vilket sätt kan museer använda ny teknik och sociala medier? Föreläsarna på seminariet har praktiskt erfarenhet från sina områden och kommer att fokusera på hur vi kan utveckla utställningsmediet tekniskt och pedagogiskt.

Lubit har tagit fram en teknik som Världskulturmuseet och Riksutställningar använder sig av i utställningar. De berättar om erfarenheterna från Mobilguiden och Facebook Wall. De talar också om hur det fungerar och hur publiken upplever de nya möjligheterna. Carl Heath föreläser om hur upplevelsebaserat lärande fungerar i dagens digitala samhälle.

Välkommen till Världskulturmuseet den 9 juni 2010!

Läs mer i inbjudan.